Tag: dklæger

Indlæg der er relevante for læger.

 • Til dem der interesserer sig for #Deprescribing, så er der kommet nye versioner af både START/STOPP kriterierne og Beers kritierier https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10447584/ https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.18372 #geriatri #dksund #dklæger

  Læs mere

 • I morgen har jeg fået mulighed for at deltage i #MUK2023, hvilket jeg glæder mig til. Det bliver tre intense dage hvor det handler om hvordan vi gør lægers uddannelse bedre #dksund #dklæger #yngrelæger

  Læs mere

 • Så nu skal alle læger være geriatere?http://ugeskriftet.dk/nyhed/speciallaeger-skal-have-bredere-kompetencer #dklæger #geriatri #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Genial ny nonfarmakologisk behandling af delir udviklet af geriater Martin Schultz, hvor patienterne gynges i søvn med en gyngeseng. Kunne være interessant at se effekt på varighed af delir, indlæggelseslængde, genindlæggelser og mortalitet http://ugeskriftet.dk/nyhed/geriater-bag-sengegynge-til-patienter-med-delirium-jeg-kunne-have-givet-op-1000-gange #dksund #dklæger #geriatri #delirium Findes også på: Twitter Facebook

  Læs mere

 • Nyt studie hvor man forsøger at vurdere sarkopeni hos indlagte geriatriske patienter med bedside ultralyd. Ikke overraskende finder de et fald i muskeltykkelsen selv efter få dages indlæggelse https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7080160479104393216/ #geriatri #dklæger #sarcopenia

  Læs mere

 • Nyt studie hvor man forsøger at vurdere sarkopeni hos indlagte geriatriske patienter med bedside ultralyd. Ikke overraskende finder de et fald i muskeltykkelsen selv efter få dages indlæggelsehttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7080160479104393216#geriatri #dklæger #sarcopenia Link: Read More 

  Læs mere

 • En fornøjelse at se flere faglige fællesskaber komme på sociale medier. Den geriatriske forskningsenhed på OUH er nu også kommet på LinkedIn, hvor man får nyt om hvad der sker inden for geriatrisk forskning https://www.linkedin.com/company/gfe-geriatrisk-forskningsenhed-ouh/ #dksund #dklæger #dkforskning

  Læs mere

 • Ældre skrøbelige patienter har mindre risiko for at blive genindlagt, hvilket kan skyldes CGA, viser nyt studie https://ugeskriftet.dk/dmj/geriatric-assessment-may-prevent-readmission-frail-medical-inpatients #geriatri #dklæger

  Læs mere

 • Ældre skrøbelige patienter har mindre risiko for at blive genindlagt, hvilket kan skyldes CGA, viser nyt studiehttps://ugeskriftet.dk/dmj/geriatric-assessment-may-prevent-readmission-frail-medical-inpatients#geriatri #dklæger Link: Read More 

  Læs mere

 • Skal man starte AK behandling tidligt eller sent efter en apopleksi med Atrieflimmer? Det har et nyt studie kigget på og her fandt man ikke en større risiko ved at starte tidligt fremfor sent https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2303048 #dklæger #neurologi

  Læs mere

 • Skal man starte AK behandling tidligt eller sent efter en apopleksi med Atrieflimmer? Det har et nyt studie kigget på og her fandt man ikke en større risiko ved at starte tidligt fremfor senthttps://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2303048 #dklæger #neurologi Link: Read More 

  Læs mere

 • Ny GOLD guideline til KOL ude, hvor man bl.a. har justeret definitionen på KOL og KOL i exa https://jwatch.org/na56004/2023/04/20/2023-gold-guidelines-chronic-obstructive-pulmonary-disease… #dklæger #akutmedicin #lungemedicin

  Læs mere

 • Nyt studie sammenligner en liberal væskestrategi ved sepsis med restriktiv væskestrategi. Ved den restriktive strategi var der til gengæld mere liberal anvendelse af vasopressor. Studiet viste at det betød ikke noget for mortaliteten om patienterne fik meget væske og lidt vasopressor eller lidt væske og meget vasopressor. #dklæger #akutmedicin #infektionsmedicin #sepsis

  Læs mere

 • Vi er hårdt ramt af infektioner denne vinter. Vi har haft bølger af influenza, COVID-19 og RSV stort set samtidig, og nu fortæller SSI også at der er en stor stigning i streptokok-infektioner. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2023/kraftig-stigning-i-antallet-af-streptokok-infektioner Der er forskellige teorier for hvorfor vi rammes så hårdt af infektioner nu. Nogle mener at bakterien gør comeback efter at…

  Læs mere

 • For nogle dage siden kunne Region Syddanmark og PLO lande en ny aftale for lægevagten de kommende år. Det er en god aftale for de praktiserende læger, men indeholder også et element hvor noget fortsat står ubesvaret. Ligesom i Region Midt slipper PLO nemlig for lægevagten i tidsrummet 23-08. Det efterlader spørgsmålet hvilke læger der…

  Læs mere

 • Interessant studie, der undersøger blodfortyndende behandling ifm. frakturer i bækken eller underekstremiteterne. Overraskende nok var hjertemagnyl lige så godt som lavmolekylær heparin (LMV), hvor man normalt anvender LMV til at forebygge venøse tromber. Dog anvendes større doser af hjertemagnyl end vi gør herhjemmehttps://www.jwatch.org/na55715/2023/01/19/venous-thromboembolism-prophylaxis-after-fractures?ijkey=Hh40m2ihx#dksund #dklæger #ortopædkirurgi #geriatri Link: Read More 

  Læs mere

 • Open Access og gebyrfri publikation. Super god udvikling for medical journals #dklæger twitter.com/Medicinmanden/…

  Læs mere

 • Ugeskrift for læger og Danish Medical Journal har nu haft Open Access i et år, og forskere kan også publicere i DMJ uden at skulle betale en publikationsafgift. Super godt at vi ser den bevægelse inden for medical journalshttps://ugeskriftet.dk/videnskab/kaere-laesere-forfattere-bedommere-og-abonnenter#dkmedier #dklæger Link: Read More 

  Læs mere

 • Ved ikke hvor meget nyhed der er i den her. Jeg mener andelen af sundhedspersonale der tager influenzavaccinen altid plejer at ligge lavt. Det kan man så overveje om det er godt.https://www.dr.dk/nyheder/indland/kun-hver-femte-sundhedsansatte-har-faaet-influenzavaccinen #dksund #sundpol #influenza #dklæger

  Læs mere

 • Måske er der ikke mange der kender til det groteske system der eksisterer for videnskabelige tidsskrifter? Men de afkræver penge fra forskerne for at publicere, penge fra lægerne for at læse og så lader de forskerne peer reviewe gratis. Er det fair og skulle man ikke finde på et nyt system?https://ugeskriftet.dk/nyhed/fri-adgang-til-forskning-er-guld-vaerd-forlagene #dksund #dkforskning #dklæger

  Læs mere

 • Ny version af Seponeringslisten er nu kommet med posten til landets læger. Super værktøj til at seponere medicin, noget vi godt kan være bedre til. Også super at der er lavet en lommeudgave denne gang @SSTSundhed sst.dk/da/Viden/Laege… #dklæger #dksund https://t.co/ef0FwX3hV2

  Læs mere

 • How can Simulations-based training improve human factor skills of health care workers? New systematic review on the areahttps://advancesinsimulation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41077-022-00207-2#simulation #MedMastodon #dklæger

  Læs mere

 • Fald hos ældre skal tages alvorlig, udredes og forebygges. Nu er der kommet nye guidelines på området der kan hjælpe med dette academic.oup.com/ageing/article… #dklæger #geriatri #eugms2022

  Læs mere

 • Dengang det endda kunne være svært at se en blødning på en CT scanning #dklæger https://t.co/fFHcs0bNTw

  Læs mere

 • Vil ultralowdose-CT erstatte rtg. thorax i fremtiden? I dette studie har de sammenlignet hvor godt CT var ift. rtg. thorax til flere akutte tilstande, og om klinikerne kunne tolke dem pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35945776/ #dklæger #akutmedicin #radiologi

  Læs mere

 • Skabelsen af FAM i Danmark medførte en mindre stigning i genindlæggelser, end der ellers ville have været, viser nyt studie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35968608/ #sundpol #dksund #dklæger #akutmedicin #geriatri

  Læs mere

 • Super godt tilbud til medicinstuderende – Sygehus Sønderjylland inviterer til Bland-selv klinik som et led i at forbedre rekrutteringen af læger til sygehuset tvsyd.dk/aabenraa/mette… #dkpol #sundpol #dklæger

  Læs mere

 • Ny voldgiftssag: når sygehuspersonale skal klæde om før og efter arbejdsdagen starter, og de ikke må gøre det hjemmefra, så er tiden til omklædning ikke arbejdstid tv2fyn.dk/fyn/strid-om-o… #dklæger #yngrelæger @YngreLaeger

  Læs mere

 • Super fine anbefalinger om polyfarmaci og multisygdom hos ældre. Specielt kan jeg godt lide mere fokus på seponering, og det ville være godt hvis vi i højere grad kunne sætte en seponeringsdato eller revurderingsdato sst.dk/da/Udgivelser/… #geriatri #dksund #dklæger

  Læs mere

 • PPI har måske tidligere været anset som uskadelig medicin, men det er det ikke og det er vigtigt at have fokus på seponering når det ikke er nødvendig mere. I mange tilfælde bør man sætte en slutdato eller lave en seponeringsplan ved udskrivelse #dksund #sundpol #dklæger twitter.com/Medicinmanden/…

  Læs mere

 • Der bør være mere fokus på at begrænse forbruget af Oxycodon de kommende år. Morfin bør altid være første valg. Måske man skulle indføre et krav om at den afdeling der opstarter behandlingen også har ansvaret for at følge op? berlingske.dk/samfund/berygt… #dksund #dklæger #sundpol

  Læs mere

 • Interessant udvikling i kreative forslag for at styrke rekrutteringen – ved Sygehus Sønderjylland får man nu ret til deltid uden at spørge hver enkel sygehusafdeling #dklæger #dksund https://t.co/wAsBU9q1yn

  Læs mere

 • Der findes allerede et speciale med den brede generalist – geriateren! ugeskriftet.dk/nyhed/den-bred… #dksund #dklæger

  Læs mere

 • For dig der er interesseret i Geriatri, kan man nu også følge Dansk Selskab for Geriatri på @danish_geri_soc #geriatri #dklæger #dksund #sundpol https://t.co/f7DKk2rG7R

  Læs mere

 • Sikke et scoop de har gjort i Esbjerg hsfo.dk/artikel/ledend… #dklæger #akutmedicin

  Læs mere

 • Hvad siger kardiologerne til spørgsmålet om selvstyret behandling med Marevan vs. NOAK? Er der nogen fordel ved at vælge NOAK her (naturligvis hvor det ikke er kontraindiceret)? #dklæger #kardiologi twitter.com/LaegerUdSponso…

  Læs mere

 • Godt forbruget af opioider er faldet, specielt for Tramadol. Men det er et problem at forbruget af Oxycodon ikke er faldende. Ofte kan Morfin bruges i stedet. Kunne man lade startende afdeling få ansvar for udtrapning? kristeligt-dagblad.dk/danmark/over-1… #dklæger #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Har lige set serien Dopesick. Fremragende serie om hvordan nogle opioider blev markedsført som mindre afhængighedsskabende end morfin. Heldigvis er vi blevet klogere i dag #dksund #dklæger #dopesick

  Læs mere

 • Stort studie med over en halv million deltagere, hvor man kiggede på hvordan det gik 65+ årige patienter, der blev opstartet i hhv. Eliquis eller Xarelto. Her fik dem med Eliquis samlet set mindre risiko for blødning eller iskæmi jamanetwork.com/journals/jama/… #dklæger #kardiologi https://t.co/bFAbioz0b7

  Læs mere

 • Vi skal stille krav til ordentlig dokumentation for nye lægemidler, også på områder hvor vi endnu ikke har nogen gennembrydende behandling #dklæger

  Læs mere

 • EMA afviser godkendelsen af Aduhelm – et lægemiddel mod Alzheimers demens. Et monoklonalt antistof rettet mod Amyloid Beta, men der er ikke vist nogen klinisk effekt. Skadevirkninger er heller ikke afklaret. Fornuftig beslutning ema.europa.eu/en/medicines/h… #dklæger #geriatri

  Læs mere

 • Har også oplevet nogle eksempler på dette. Hvad siger @Plolaeger @DSAM_dk – er der noget om snakken og er der en grund til det? #dksund #dklæger #sundpol twitter.com/BirgitRiecke/s…

  Læs mere

 • Spændende stilling – og vigtig for os alle! #dksund #dklæger twitter.com/solveigforberg…

  Læs mere

 • Nyt review der har kigget på NOAK vs Marevan hos patienter med AFLI og biologisk hjerteklap. Konklusionen er at NOAK er førstevalg, fordi det er associeret med færre tromboembolier og større blødninger pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34634252/ #dklæger #studier #kardiologi

  Læs mere

 • Opdatering af et af de vigtige værktøjer for alle læger – Seponeringslisten sst.dk/da/viden/laege… #dklæger

  Læs mere

 • Interessant studie – kombinationen af lavdosis kodein og paracetamol var lige så effektive mod akutte smerter efter fraktur som oxycodon #studier #dklæger #geriatri #ortogeriatri twitter.com/JWatch/status/…

  Læs mere

 • Inspirerende hvad @Reg_Nord gør for at tiltrække og fastholde læger dagensmedicin.dk/unge-laeger-sa… #dksund #dklæger #sundpol

  Læs mere

 • Skal patienter have betablokker efter et myokardieinfarkt uden efterfølgende hjertesvigt? Dette review taler for det, men dog ulempe at studie ikke omfatter patienter over 75 år pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739733/ #dklæger #kardiologi #geriatri #studier

  Læs mere

 • Er det ikke efterhånden sjældent at man foretager en udpumpning på patienter der har drukket lidt rigeligt? bt.dk/politik/ny-ska… #dksund #dklæger #akutmedicin https://t.co/UgCd6T7ouL

  Læs mere

 • Det forstår jeg ikke @Heunicke. Hvorfor skal @laegeforeningen ikke inddrages i evalueringen af strammerpakken? ugeskriftet.dk/nyhed/efter-ar… #dksund #sundpol #dklæger

  Læs mere

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. Følg mig i fediverset ved at følge @andreas@apha.dk.

Socialt medie

Tidslinje

Tags

activitypub (7) akutmedicin (17) bluesky (8) covid19dk (404) danskertrut (54) demens (13) dkfedi (39) dkforsvar (8) dkjul (8) dklæger (81) dkmastodon (108) dkmedier (81) dkpol (400) dksund (330) dktwitter (44) dkøko (19) eupol (56) feditips (10) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (12) FV22 (10) geriatri (51) influenza (8) Mastodon (16) mastotips (11) nypåmastodon (20) ok21 (18) ok24 (7) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (7) røgfrifremtid (21) somedk (38) StandWithUkraine (44) stophpv (7) sundpol (305) Threads (16) threadsapp (10) twitterX (8) udogsemedDSB (7) UkraineInvasion (51) Ukrainekrise (20) UkraineRussiaWar (7) wegovy (8) wordpress (23) yngrelæger (6)

Kommentarer

Om siden

Her kan du se en oversigt over alle de indlæg jeg har lavet på sociale medier gennem tiden.