Måned: oktober 2022

 • @x01rose @larsloekke Jeg synes faktisk han forklarede det meget godt. Det blev understreget at det ikke handlede om afskaffelsen af folkepensionen, men at vi skal indrette os bedre til fremtiden så flere sparer op til pensionen

  Læs mere

 • @larsgaardhoj @MonikaaRubin @moderaterne_dk Det system tror jeg ikke vi har adgang til, det fremgår i hvert fald ikke i vores EPJ. Enig i at det er ikke nemt med datadeling mellem regionerne

  Læs mere

 • @regionerne @larsgaardhoj Det er ikke godt nok de deles i Sundhedsjournalen, de skal kunne ses direkte i systemerne hvis vi skal sikre et smidigt overblik over de forløb patienterne har været igennem. Ærgerligt at EPJ Nord, Midt og Syd ikke må dele data når det er samme system

  Læs mere

 • En af de vigtigste reformer i de kommende år er uden tvivl en reform, der øger antallet på arbejdsmarkedet, fordi der bliver brug for dem i de kommende år. Så flere på fuld tid, fasthold senorer, flere unge ind, rekruter fra udlandet osv. #dkpol #FV22 #valg

  Læs mere

 • @JakobJunker1 @hansersej Det er svært at sige noget om hvor dygtige kandidaterne er endnu. Mit indtryk er en lidt svingende kvalitet

  Læs mere

 • Den store forskel på Ny Alliance og Moderaterne er at Lars Løkke er dygtigere end Naser Khader var, siger @hansersej på TV2 News. Det tror jeg vist de fleste er enige i#dkpol #FV22

  Læs mere

 • Den store forskel på Ny Alliance og Moderaterne er at Lars Løkke er dygtigere end Naser Khader var, siger @hansersej på TV2 News. Det tror jeg vist de fleste er enige i #dkpol #FV22

  Læs mere

 • @U8N20 @kasper2619 @moderaterne_dk @MonikaaRubin @stinuslindgreen Helt enig – @stinuslindgreen er unik og hvis man vil stemme radikal bør man stemme på ham #dkpol #FV22

  Læs mere

 • @LiseAndersen6 @kasper2619 @moderaterne_dk @MonikaaRubin @larsloekke Jeg kan godt forstå hvad du mener, men man må give ham at han er en god politisk håndværker og er den med de største visioner nu. Og så er han nok også den der med størst sandsynlighed kan føre til en midterregering

  Læs mere

 • @kasper2619 @moderaterne_dk @MonikaaRubin @larsloekke Ja og så har jeg i valgkampen fra bl.a. Mette Frederiksen hørt flere beskyldninger om modpartens politik der var decideret løgn. Som om vi ikke kan gennemskue det

  Læs mere

 • @kasper2619 @moderaterne_dk @MonikaaRubin Ja @larsloekke har faktisk gjort det godt i valgkampen. Det er nok her der er kommet mest politisk substans i valgkampen og ikke bare en masse løfter

  Læs mere

 • En dag tilbage til Folketingsvalget og jeg har endnu ikke besluttet hvilket af to partier jeg skal stemme på. Til gengæld har jeg besluttet hvilke personlige kandidater fra de to partier jeg vil stemme på. Har du besluttet dig endnu? #dkpol #FV22

  Læs mere

 • En dag tilbage til Folketingsvalget og jeg har endnu ikke besluttet hvilket af to partier jeg skal stemme på. Til gengæld har jeg besluttet hvilke personlige kandidater fra de to partier jeg vil stemme på. Har du besluttet dig endnu?#dkpol #dkmastodon

  Læs mere

 • @x01rose Man får da altid kvitteringen når man handler ved McDonalds i Danmark

  Læs mere

 • @Malenelouise @LiseAndersen6 @Wirlander @moderaterne I denne valgkamp har det i hvert fald været for åbenlyst og for meget. Jeg har hørt flere politikere tale dårligt om andres politik end dem selv tale om deres egen politik

  Læs mere

 • @Wirlander @moderaterne 2/2 Men jeg må også sige at man kan godt få tanken at nogen spinner på den her historie, når den tilfældigvis kommer ud så tæt på et valg.

  Læs mere

 • @Wirlander @moderaterne Selvfølgelig kan det overhovedet ikke komme på tale nu, men jeg synes da det er en god diskussion om arbejdsmarkedet med tiden kan ændres så man i højere grad sparer op til pensionen selv. Og selvfølgelig fortsat bevarer et redningsnet til dem der ikke kan 1/2

  Læs mere

 • @Wirlander @moderaterne Forstår ikke helt forargelsen over dette her, måske medierne og politiske modstandere har pisket stemningen op. Det er da ansvarlig nok at starte en debat om pensionen skal indrettes på samme måde i fremtiden, som den er i dag

  Læs mere

 • Så hæver Nationalbanken renten med 0,60% efter ECB hævede renten med 0,75%. Forhåbentlig kan det være med til at få inflationen ned, så vi slipper for flere rentestigninger https://www.nationalbanken.dk/da/presse/Sider/2022/10/DNN202231381.aspx#dkøko #dkmastodon

  Læs mere

 • @hansersej Ift det med DF er det nok også den region der er hårdest ramt, netop fordi Støjberg stiller op der

  Læs mere

 • @fcandersen @NielsANielsen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Gætter på LongCovid. Tror det bliver svært at finde en markør der er både sensitiv og specifik for uspecifikke symptomer efter en infektion. Og hvorfor er det ikke nok at tage symptomerne i betragtning? Hvorfor skal man have en blodprøve der siger man har LC?

  Læs mere

 • @fcandersen @NielsANielsen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Hvad står LC for?

  Læs mere

 • @NielsANielsen @fcandersen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Men du har jo behandling af blodpropper. Hvad hvis den markør er forhøjet, vil du så scanne dem allesammen og udsætte dem for strålerisiko? Husk at alle undersøgelser har både fordele og ulemper, og for nogle kan de gøre mere skade end gavn

  Læs mere

 • @NielsANielsen @fcandersen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Jo men nu foreslog du en markør til dem der havde været syge, og så spørger jeg dig hvad vil du bruge den til?

  Læs mere

 • @fcandersen @NielsANielsen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Mente selvfølgelig livsfarlige

  Læs mere

 • @NielsANielsen @fcandersen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Og hvad vil du så gøre med dem der har forhøjede markører? Scanne dem allesammen og udsætte dem for unødig strålerisiko?

  Læs mere

 • @fcandersen @NielsANielsen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Det kan man nok ikke sige generelt. Blodpropper er et felt der spænder bredt fra milde symptomer til livsvarige

  Læs mere

 • @SSTSundhed Tak 🙂

  Læs mere

 • @fcandersen @NielsANielsen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk De kommer vel hvis de får en blodprop?

  Læs mere

 • Det oprindelige #Paxlovid studie på ikke indlagte højrisiko patienter hvor man finder 89% lavere risiko for progression til svær COVID-19 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2118542

  Læs mere

 • #Paxlovid studie under Omikron bølge, hvor man finder at for 65+ årige reducerer Paxæovid signifikant indlæggelser og COVID-19 dødsfald, men der blev ikke fundet nogen effekt hos yngre https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2204919

  Læs mere

 • Måske man derfor skulle overveje at teste Paxlovid i et RCT op imod fx anden COVID-19 behandling for at se om det faktisk virker, før vi bruger en masse penge på det? Og gerne så ældre patienter også er inkluderet#covid19dk #geriatri

  Læs mere

 • Såvidt jeg husker viste de initielle studier at hvis man behandlede 600 uvaccinerede patienter med Paxlovid ville man undgå 35 indlæggelser og 10 dødsfald. Men vi kender ikke effekten på vaccinerede samt nu hvor mange er tidligere smittede og med mildere varianter

  Læs mere

 • Paxlovid er godkendt til behandling af COVID-19 hos ikke-iltkrævende patienter der er i risiko for at udvikle svær COVID-19. Den indikation kunne i princippet inkludere nogle indlagte patienter

  Læs mere

 • Paxlovid er nu kommet til Danmark og skal primært bruges præhospitalt. Men er der også planer om at implementere det på sygehusene hos indlagte patienter @SSTSundhed?#covid19dk #dksund #sundpol

  Læs mere

 • @olsen_jeppe Ja og meningen er det skal gives inden for de første fem dage og inden de bliver iltkrævende eller indlæggelseskrævende

  Læs mere

 • Måske man derfor skulle overveje at teste Paxlovid i et RCT op imod fx anden COVID-19 behandling for at se om det faktisk virker, før vi bruger en masse penge på det? Og gerne så ældre patienter også er inkluderet #covid19dk #geriatri

  Læs mere

 • Såvidt jeg husker viste de initielle studier at hvis man behandlede 600 uvaccinerede patienter med Paxlovid ville man undgå 35 indlæggelser og 10 dødsfald. Men vi kender ikke effekten på vaccinerede samt nu hvor mange er tidligere smittede og med mildere varianter

  Læs mere

 • Paxlovid er godkendt til behandling af COVID-19 hos ikke-iltkrævende patienter der er i risiko for at udvikle svær COVID-19. Den indikation kunne i princippet inkludere nogle indlagte patienter

  Læs mere

 • Paxlovid er nu kommet til Danmark og skal primært bruges præhospitalt. Men er der også planer om at implementere det på sygehusene hos indlagte patienter @SSTSundhed? #covid19dk #dksund #sundpol twitter.com/apandersen/sta…

  Læs mere

 • @Wirlander @ThomasBerntH Nej det er et problem på det offentlige at ene part (arbejdsgiveren) er den samme der også kan lave et livindgreb der afbryder en strejke i en konflikt mellem arbejdstager og arbejdsgiver

  Læs mere

 • @ThomasBerntH Det er også lidt et problem på det offentlige område at det er arbejdsgiver der også har magten til at stoppe en konflikt. Det problem har man ikke i det private

  Læs mere

 • @LiseAndersen6 Det man kan gøre er at proppe flere penge i den pulje som der forhandles overenskomst om. Det fører bare til andre ulemper. Det er svært at få øje på en god løsning

  Læs mere

 • @LiseAndersen6 Forstår i øvrigt ikke helt hvad der menes med at afskaffe Tjenestemandsreformen fra 67, fordi den eksisterer vel ikke mere? Er forslaget politisk at ændre totalt på lønniveauerne for alle offentlige ansatte så det matcher tidens kompetencer?

  Læs mere

 • @OnkelMivs Helt enig, det er dumt det er fjernet

  Læs mere

 • @LiseAndersen6 Det har du også en pointe i, men prisen for politisk indblanding kan blive høj og jeg synes heller ikke en politisk løsning er simpel. Det er jo ikke bare at gå ind og løfte lønniveauet for enkelte faggrupper

  Læs mere

 • @NielsANielsen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Synes du fordrejer mine ord og cherry picker efter din egen dagsorden. Min kommentar gik på at associationen mellem COVID-19 og blodpropper er ikke ny twitter.com/apandersen/sta…

  Læs mere

 • Relevant pointe – traditionen i Danmark har været at politikerne blandede sig fuldstændig udenom løn og overlod dette til overenskomstparterne. Det var et skråplan da politikerne blandede sig i sygeplejerskernes konflikt og det kan være det, når de blander sig i løn nu #dkpol twitter.com/Lynghoej/statu…

  Læs mere

 • @NielsANielsen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Og hvad har det at gøre med de to ting jeg har skrevet, at 1) vi vidste godt i forvejen at COVID-19 var associeret med blodpropper og 2) vi kan ikke fjerne risikoen ved COVID-19

  Læs mere

 • @NielsANielsen @SSTSundhed @SSTGustavsen @SSI_dk Den udtalelse handler da på ingen måde om hvad jeg har skrevet og er heller ikke i modstrid hertil

  Læs mere

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. Følg mig i fediverset ved at følge @andreas@apha.dk.

Socialt medie

Tidslinje

Tags

activitypub (7) akutmedicin (17) bluesky (8) covid19dk (404) danskertrut (54) demens (13) dkfedi (39) dkforsvar (8) dkjul (8) dklæger (81) dkmastodon (108) dkmedier (81) dkpol (400) dksund (330) dktwitter (44) dkøko (19) eupol (56) feditips (10) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (12) FV22 (10) geriatri (51) influenza (8) Mastodon (16) mastotips (11) nypåmastodon (20) ok21 (18) ok24 (7) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (7) røgfrifremtid (21) somedk (38) StandWithUkraine (44) stophpv (7) sundpol (305) Threads (16) threadsapp (10) twitterX (8) udogsemedDSB (7) UkraineInvasion (51) Ukrainekrise (20) UkraineRussiaWar (7) wegovy (8) wordpress (23) yngrelæger (6)

Kommentarer

Om siden

Her kan du se en oversigt over alle de indlæg jeg har lavet på sociale medier gennem tiden.