Tag: geriatri

 • Til dem der interesserer sig for #Deprescribing, så er der kommet nye versioner af både START/STOPP kriterierne og Beers kritierier https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10447584/ https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.18372 #geriatri #dksund #dklæger

  Læs mere

 • Spændende temanummer fra @Ugeskriftet om multisygdom og polyfarmaci, der kommer til at fylde meget de kommende år #geriatri

  Læs mere

 • Det her skal vi have mere af, hvor lægen kører ud til plejehjem og tilsyneladende forebygger det indlæggelse. Vigtigt det også undersøges om det går patienten bedre eller lige så godt når de ikke kommer på sygehusethttps://fyens.dk/odense/skadestuen-ruller-ud-til-plejehjem-naar-der-ringes-112-det-sparer-mange-aeldre-for-indlaeggelse #dksund #akutmedicin #geriatri

  Læs mere

 • Vigtigt at identificere de skrøbelige ældre patienter når de bliver indlagt. Derfor godt der nu bliver indført screening med CFS. @SoerenKabell der selv har skrevet PhD om skrøbelighed fortæller mere om det herhttps://www.rkkp.dk/nyheder/hospitaler-bor-screene-aldre-for-skrobelighed/ #dksund #sundpol #geriatri #akutmedicin

  Læs mere

 • Så nu skal alle læger være geriatere?http://ugeskriftet.dk/nyhed/speciallaeger-skal-have-bredere-kompetencer #dklæger #geriatri #dksund #sundpol

  Læs mere

 • En årsag til at forebyggelige indlæggelser alligevel blev indlagt kan være fordi de ikke var forebyggelige alligevel #sundpol #geriatri #akutmedicin

  Læs mere

 • Hvilket lægemiddel ville du helst behandles med hvis du havde demens? De gamle velafprøvede lægemidler, som ikke virker særlig godt. Eller de nye lægemidler som ikke virker bedre, men er dyre og har potentielle alvorlige bivirkninger. God diskussion af dettehttps://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2807943 #demens #geriatri #dksund Findes også på:

  Læs mere

 • Fin diskussion af hvorvidt de nye demenslægemidler er bedre end de gamle. Effekten er sparsomt og ikke bedre end de gamle, til gengæld er der potentielle alvorlige bivirkninger og prisen er høj #demens #geriatri Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Demensforebyggelse uden monoklonale antistoffer – som andre studier viser bør man behandle høretab hos ældre, fordi det forebygger kognitiv svækkelse #dksund #sundpol #geriatri #demens

  Læs mere

 • God editorial af @EWidera et. al. der gennemgår studiet af #Donanemab, det potentiale det har, men også hvilke udfordringer det har. Blandt andet om nogle af de ændringer i udredningen af Alzheimers demens det medfører https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2807537 #dksund #sundpol #geriatri #demens Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • I klinisk studie af nyt demenslægemiddel Donanemab har man valgt at ekskludere alle deltagere der var mere end 85 år gammel – en population man ellers skulle tro var meget relevant for en sygdom som Alzheimers Demens #dksund #sundpol #geriatri #demens

  Læs mere

 • Kan man behandle Alzheimers demens ved at fjerne Amyloid-beta i hjernen (som menes at være vigtig for udviklingen af sygdommen). Måske, men ikke altid, og dette lægemiddel forværrede faktisk kognitiv svækkelse #dksund #geriatri #demens

  Læs mere

 • Nye diagnostiske kriterier for Alzheimers demens måske på vej #dksund #geriatri #AlzheimerDisease #demens

  Læs mere

 • Spændende forsøg hvor en AI bot blev udsat for MoCA testen, der er en kognitiv test man bruger ifm. demensudredning. Det gik ikke så godt #kunstigintelligens #geriatri

  Læs mere

 • Donanemab er (desværre) ikke et “turning point” i behandlingen af Alzheimers demens, men de nye lægemidler er akademisk interessante fordi det lykkedes at fjerne amyloid i hjernen og måske en minimal effekt på kognitiv svækkelse https://www.theguardian.com/society/2023/jul/17/what-impact-will-alzheimers-drug-donanemab-have #geriatri #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Vigtigt at udredning og behandling der tilbydes skal give mening, og der er et problem med overdiagnostik. Men samtidig vigtigt vi anerkender at den vurdering ikke alene handler om alder, så vi får aldersdiskrimination i stedet https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-07-16-eksperter-advarer-mod-overbehandling-af-aeldre-og-doeende #geriatri #sundpol #dksund Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Genial ny nonfarmakologisk behandling af delir udviklet af geriater Martin Schultz, hvor patienterne gynges i søvn med en gyngeseng. Kunne være interessant at se effekt på varighed af delir, indlæggelseslængde, genindlæggelser og mortalitet http://ugeskriftet.dk/nyhed/geriater-bag-sengegynge-til-patienter-med-delirium-jeg-kunne-have-givet-op-1000-gange #dksund #dklæger #geriatri #delirium Findes også på: Twitter Facebook

  Læs mere

 • Nyt studie hvor man forsøger at vurdere sarkopeni hos indlagte geriatriske patienter med bedside ultralyd. Ikke overraskende finder de et fald i muskeltykkelsen selv efter få dages indlæggelse https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7080160479104393216/ #geriatri #dklæger #sarcopenia

  Læs mere

 • Interessant kohortestudie. Man skal ikke undervurdere betydningen af høreapparater. Her finder de at pt. med høretab og uden høreapparat har øget risiko for demens, og denne association forsvinder for dem der har høreapparater https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00048-8/fulltext #geriatri #demens Link: Read More 

  Læs mere

 • Interessant kohortestudie. Man skal ikke undervurdere betydningen af høreapparater. Her finder de at pt. med høretab og uden høreapparat har øget risiko for demens, og denne association forsvinder for dem der har høreapparater https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00048-8/fulltext #geriatri #demens

  Læs mere

 • På Geriatrisk Afdeling i Odense er der i forvejen meget fokus på uddannelse, men i dag tilbragte de yngre læger på afdelingen 3 timer sammen for at finde ud af hvordan vi kan blive endnu bedre. Det blev til mange gode input, og iblandt dem har vi fundet fem konkrete forslag som vi nu vil…

  Læs mere

 • Ældre skrøbelige patienter har mindre risiko for at blive genindlagt, hvilket kan skyldes CGA, viser nyt studie https://ugeskriftet.dk/dmj/geriatric-assessment-may-prevent-readmission-frail-medical-inpatients #geriatri #dklæger

  Læs mere

 • Flere anti-amyloid lægemidler er på vej mod Alzheimers demens. De bygger på Amyloid-beta som surrogatmål for AD, men sygdommen er mere kompleks. Vi må forlange ordentlig dokumentation for at de dyre og besværlige lægemidler også har en klinisk effekt #geriatri #sundpol #dksund

  Læs mere

 • Spændende forsøg der nu udbredes i hele landet. Men findes der en evaluering af ordningen, herunder om det forebygger genindlæggelser? #geriatri #dksund #sundpol twitter.com/SisseMarieWe/s…

  Læs mere

 • Interessant studie, der undersøger blodfortyndende behandling ifm. frakturer i bækken eller underekstremiteterne. Overraskende nok var hjertemagnyl lige så godt som lavmolekylær heparin (LMV), hvor man normalt anvender LMV til at forebygge venøse tromber. Dog anvendes større doser af hjertemagnyl end vi gør herhjemmehttps://www.jwatch.org/na55715/2023/01/19/venous-thromboembolism-prophylaxis-after-fractures?ijkey=Hh40m2ihx#dksund #dklæger #ortopædkirurgi #geriatri Link: Read More 

  Læs mere

 • I disse dage hører vi mange historier fra akutmodtagelser, der fortæller om ambulancer der holder i kø, patienter der ligger på gangene og lange ventetider for patienterne. Noget der potentielt kan koste menneskeliv. De seneste år har der også mange steder i landet været lukket sengepladser, fordi man ikke har haft nok sygeplejersker til at…

  Læs mere

 • Der er i disse dage debat om manglende sengepladser og patienter der ligger på gangene. Var det så en god ide at planlægge beskæring i sengepladser ved bygning af supersygehuse når vi ved at der i de kommende år kommer mange flere ældre?https://godtsygehusbyggeri.dk/maal-og-styring/spoergsmaal-og-svar #sundpol #geriatri #akutmedicin #dkpol Link: Read More 

  Læs mere

 • Der er i disse dage debat om manglende sengepladser og patienter der ligger på gangene. Var det så en god ide at planlægge beskæring i sengepladser ved bygning af supersygehuse når vi ved at der i de kommende år kommer mange flere ældre? godtsygehusbyggeri.dk/maal-og-styrin… #sundpol #geriatri https://t.co/cGqSVxuQYu

  Læs mere

 • Mange dør på sygehuset, og der er nok ingen tvivl om at vi overbehandler ift. hvad vi ville gøre hvis man spurgte de ældre hvad de faktisk selv ønsker. Vi skal blive bedre til at tage snakken inden det er for senthttps://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/hvis-flere-tager-snakken-inden-det-er-sent-slipper-mange-aeldre-doe-i #dksund #sundpol #geriatri Link: Read More 

  Læs mere

 • Interessant fund i dette studie. Man finder at hjertemagnyl hos raske voksne øger risikoen for fald. Det underbygger anbefalingen om ikke at bruge hjertemagnyl til primær profylaksehttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36342703/#dklæger #geriatri

  Læs mere

 • Det er for dårligt når patienter der har haft lavenergifrakturer ikke bliver udredt eller behandlet for osteoporose. Det må vi kunne gøre bedre dr.dk/nyheder/indlan… #geriatri #dksund #sundpol #osteoporose

  Læs mere

 • Måske man derfor skulle overveje at teste Paxlovid i et RCT op imod fx anden COVID-19 behandling for at se om det faktisk virker, før vi bruger en masse penge på det? Og gerne så ældre patienter også er inkluderet#covid19dk #geriatri

  Læs mere

 • Måske man derfor skulle overveje at teste Paxlovid i et RCT op imod fx anden COVID-19 behandling for at se om det faktisk virker, før vi bruger en masse penge på det? Og gerne så ældre patienter også er inkluderet #covid19dk #geriatri

  Læs mere

 • Det er frygteligt at se de her eksempler på omsorgssvigt hos ældre, der ikke selv er i stand til at forsvare sig. Hvad bilder de sig ind at tale sådan?https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-19-skjulte-optagelser-afdaekker-svigt-paa-plejehjem #geriatri #dkpol

  Læs mere

 • Det er frygteligt at se de her eksempler på omsorgssvigt hos ældre, der ikke selv er i stand til at forsvare sig. Hvad bilder de sig ind at tale sådan? nyheder.tv2.dk/samfund/2022-1… #geriatri #dkpol

  Læs mere

 • Tillykke med professortiltrædelsen til @JesperRyg. Super fin præsentation af hans store arbejde med forskning inden for geriatrien, godt suppleret af oplæg om hvorfor vi ældes forskelligt af Kaare Christensen og de nye World Fall Guidelines af @TashMasud #geriatri https://t.co/RlNLRxduK9

  Læs mere

 • Alzheimers demens er en forfærdelig sygdom, men det er dog tvivlsomt om det havde gjort en markant forskel at starte medicinen 6 måneder før. Det er nok vigtigere at kigge på om hun har den hjælp hun har brug forhttps://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-06-susanne-christensens-mor-ventede-otte-maaneder-paa-alzheimer-diagnose-vi-kunne#dkpol #geriatri #demens

  Læs mere

 • Alzheimers demens er en forfærdelig sygdom, men det er dog tvivlsomt om det havde gjort en markant forskel at starte medicinen 6 måneder før. Det er nok vigtigere at kigge på om hun har den hjælp hun har brug for nyheder.tv2.dk/samfund/2022-1… #dkpol #geriatri #demens

  Læs mere

 • Fald hos ældre skal tages alvorlig, udredes og forebygges. Nu er der kommet nye guidelines på området der kan hjælpe med dette academic.oup.com/ageing/article… #dklæger #geriatri #eugms2022

  Læs mere

 • Spændende at følge erfaringerne fra @RegionH. Andre steder i landet har det også givet gode erfaringer med opfølgning efter en indlæggelse, hvor geriatere kørte ud til borgerne mhp. opfølgning og forebyggelse af genindlæggelse ugeskriftet.dk/nyhed/region-h… #sundpol #dksund #geriatri

  Læs mere

 • Skabelsen af FAM i Danmark medførte en mindre stigning i genindlæggelser, end der ellers ville have været, viser nyt studie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35968608/ #sundpol #dksund #dklæger #akutmedicin #geriatri

  Læs mere

 • Super fine anbefalinger om polyfarmaci og multisygdom hos ældre. Specielt kan jeg godt lide mere fokus på seponering, og det ville være godt hvis vi i højere grad kunne sætte en seponeringsdato eller revurderingsdato sst.dk/da/Udgivelser/… #geriatri #dksund #dklæger

  Læs mere

 • Fuldstændigt uhørt. Alt for mange demente får antipsykotisk medicin, som kan have mange konsekvenser for den demente. Anvendelsen svinger fra 9% til 57% afhængig af hvilken by du bor i, så det vidner om at forbruget kan nedsættes dr.dk/nyheder/region… #geriatri #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Hvordan påvirker det din livskvalitet at være indlagt på en intensiv afdeling? Det kan vi blive klogere på i dette forskningsforsøg, og vi kan bruge resultaterne til at kvalificere beslutninger om patienter skal på en intensiv afdeling #geriatri #etsunderesyddanmark #dksund https://t.co/CqGNH9tziA

  Læs mere

 • Mange fine projekter i #EtSundereSyddanmark i år. Specielt kan jeg godt lide projekt 3 hvor man vil kigge på ældres livskvalitet når de har været indlagt på en intensiv afdeling. Det kan give viden om det giver mening at komme på intensiv tvsyd.dk/et-sundere-syd… #dksund #geriatri

  Læs mere

 • For dig der er interesseret i Geriatri, kan man nu også følge Dansk Selskab for Geriatri på @danish_geri_soc #geriatri #dklæger #dksund #sundpol https://t.co/f7DKk2rG7R

  Læs mere

 • Meget spændende projekt, der skal se nærmere på livskvaliteten for skrøbelige ældre, der har været behandlet på intensiv. Vigtigt bidrag i forhold til hvornår det giver mening for at komme på intensiv fb.watch/b_FX7jWqrK/ #geriatri

  Læs mere

 • EMA afviser godkendelsen af Aduhelm – et lægemiddel mod Alzheimers demens. Et monoklonalt antistof rettet mod Amyloid Beta, men der er ikke vist nogen klinisk effekt. Skadevirkninger er heller ikke afklaret. Fornuftig beslutning ema.europa.eu/en/medicines/h… #dklæger #geriatri

  Læs mere

 • Interessant studie – kombinationen af lavdosis kodein og paracetamol var lige så effektive mod akutte smerter efter fraktur som oxycodon #studier #dklæger #geriatri #ortogeriatri twitter.com/JWatch/status/…

  Læs mere

 • Skal patienter have betablokker efter et myokardieinfarkt uden efterfølgende hjertesvigt? Dette review taler for det, men dog ulempe at studie ikke omfatter patienter over 75 år pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739733/ #dklæger #kardiologi #geriatri #studier

  Læs mere

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. Følg mig i fediverset ved at følge @andreas@apha.dk.

Socialt medie

Tidslinje

Tags

activitypub (7) akutmedicin (17) bluesky (8) covid19dk (404) danskertrut (54) demens (13) dkfedi (39) dkforsvar (8) dkjul (8) dklæger (81) dkmastodon (108) dkmedier (81) dkpol (400) dksund (330) dktwitter (44) dkøko (19) eupol (56) feditips (10) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (12) FV22 (10) geriatri (51) influenza (8) Mastodon (16) mastotips (11) nypåmastodon (20) ok21 (18) ok24 (7) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (7) røgfrifremtid (21) somedk (38) StandWithUkraine (44) stophpv (7) sundpol (305) Threads (16) threadsapp (10) twitterX (8) udogsemedDSB (7) UkraineInvasion (51) Ukrainekrise (20) UkraineRussiaWar (7) wegovy (8) wordpress (23) yngrelæger (6)

Kommentarer

Om siden

Her kan du se en oversigt over alle de indlæg jeg har lavet på sociale medier gennem tiden.