Kategori: Twitter

Twitter er et af de sociale medier jeg er mest aktiv på, og du kan følge mig på @apandersen.

 • Til dem der interesserer sig for #Deprescribing, så er der kommet nye versioner af både START/STOPP kriterierne og Beers kritierier https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10447584/ https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.18372 #geriatri #dksund #dklæger

  Læs mere

 • Vil Troels Lund Poulsen overhovedet kunne repræsentere den fornyelse Venstre har brug for, når han har været en så tæt del af Venstres ledelse i mange år? #dkpol Findes også på: Bluesky X

  Læs mere

 • Det er selvfølgeligt et dilemma hvad man skal gøre hvis man både mangler arbejdskraft og penge. Men hvis arbejdet skal gøres er det godt nok dumt at spilde ledig kapacitethttps://www.dr.dk/nyheder/indland/hospitalsansatte-giver-den-en-ekstra-skalle-loese-massive-problemer-men-det-kan #dkpol #sundpol #dksund

  Læs mere

 • Det er alt for svært at komme på plejehjem. Ensomme ældre burde også kunne komme på et plejehjem https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-10-12-mens-antallet-af-aeldre-stiger-faar-faerre-plads-paa-et-plejehjem-kriterierne-er-for-stramme-siger-borgmestre #dkpol

  Læs mere

 • Der værnes ikke meget om privatlivet i de offentlige registre. For eksempel er det nemt at finde fødselsdagen for en kollega i autorisationsregistret. På Sundhed.dk fremgår også fuldt navn. Det bør laves om til fornavn og tjenestenummer #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Jeg prøvede engang ved et fraflytningssyn at viceværten pillede knapperne af komfuret for at se om vi havde gjort rent bag dem 😊

  Læs mere

 • Spændende temanummer fra @Ugeskriftet om multisygdom og polyfarmaci, der kommer til at fylde meget de kommende år #geriatri

  Læs mere

 • Har nu også set DR dokumentaren “Forfulgt af politiet”. Skræmmende historie, selvfølgelig med forbehold for vi kun ser den ene side af sagen. Hvad der undrer mig mest er dog hvorfor politiet ikke vil udtale sig om deres side af sagen #hvorerfarhad #dkmedier

  Læs mere

 • Vi skal ikke til og udvikle en dansk AI sprogmodel, der aldrig bliver færdig eller hurtigt forældet. Men måske AI sprogmodel med base i EU, så vi også kan bruge den til data der ikke må forlade EUhttps://www.version2.dk/artikel/netcompany-topchef-afviser-offentlig-dansk-sprogmodel #dktech

  Læs mere

 • Rigtig fint der er høj tilfredshed med ordningen, det vil vi forhåbentlig også se når det udbredes i hele landet. Er der planer om at evaluere på effekten på genindlæggelser? Man kunne frygte flere genindlæggelser når sygehuslæger skal følge op ift. praksislæger

  Læs mere

 • Det er godt for psykiatrien, hvis de igen får nogle KBU forløb. Men det er svært at blive klog på hvad politikerne vil, når de for få år siden fjernede dem for at få flere KBU læger ud i almen praksishttps://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art9566799/Regeringen-vil-genindf%C3%B8re-psykiatrien-i-KBUen #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Og så forestiller de sig at medarbejderne på sygehuset skal køre medicinstuderende på klinikophold…

  Læs mere

 • Den slags regler her er tossede når man mangler læger. Det vil kun føre til længere ventetider og nedsat service når danskerne skal til lægen, og potentielt større pres på vagtlæge og sygehusenehttps://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art9562070/Det-%C3%B8konomiske-loft-er-%C2%BBhelt-hul-i-hovedet%C2% #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Det her skal vi have mere af, hvor lægen kører ud til plejehjem og tilsyneladende forebygger det indlæggelse. Vigtigt det også undersøges om det går patienten bedre eller lige så godt når de ikke kommer på sygehusethttps://fyens.dk/odense/skadestuen-ruller-ud-til-plejehjem-naar-der-ringes-112-det-sparer-mange-aeldre-for-indlaeggelse #dksund #akutmedicin #geriatri

  Læs mere

 • Etisk råd anbefaler i deres seneste vurdering med et stort flertal at der IKKE indføres #aktivdødshjælp i Danmark. Uanset hvad man mener indeholder deres rapport en god diskussion af emnet og dilemmaer som det kan anbefales at læsehttps://nationaltcenterforetik.dk/Media/638319994915209616/Det%20Etiske%20R%C3%A5ds%20udtalelse%20om%20d%C3%B8dshj%C3%A6lp%202023.pdf #sundpol #dksund Findes også på: X

  Læs mere

 • Man skulle næsten tro at jordemødre kun arbejder med fødsler… Findes også på: X

  Læs mere

 • I morgen har jeg fået mulighed for at deltage i #MUK2023, hvilket jeg glæder mig til. Det bliver tre intense dage hvor det handler om hvordan vi gør lægers uddannelse bedre #dksund #dklæger #yngrelæger

  Læs mere

 • Det kan vel også være fordi der reelt er færre patienter? Jeg møder i hvert fald færre patienter der beskriver langvarige symptomer efter overstået COVID-19 infektion

  Læs mere

 • Tobaksproducenten Philip Morris betaler for rejse til politisk kommentator på BT, hvor de angivelig har talt om regulering af tobak. Forhåbentlig vil BT ved artikler med JBO der omhandler tobak fremover skrive det, så læserne ved dethttps://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/joachim-b.-olsen-smurt-af-tobaksgigant/9951863 #sundpol #dkpol

  Læs mere

 • Synes det er fint de lægger op til prioritering, fordi det bliver nødvendigt. Men savner mere konkret hvordan og jeg vil godt se politikerne praktisere det i praksis

  Læs mere

 • Udmærkede forslag fra Robusthedskommisionen, hvor fokus specielt er på arbejdsmiljø og prioritering – to ting vi ikke kommer udenom med den demografiske udvikling der kommer. Savner dog mere konkret hvordan prioritering skal skehttps://sum.dk/nyheder/2023/september/nye-anbefalinger-fra-robusthedskommissionen-skal-give-sundhedspersonale-mere-tid-til-kerneopgaven #dksund #sundpol #dkpol

  Læs mere

 • Det står i hvert fald klart hvad rammen bliver i de kommende overenskomstforhandlinger. Mere honorering af fuld tid, mindre af deltid, specielt hvis man på deltid herudover tager ekstraarbejde. Flere krav til at alle tager weekend og vagter, så få ikke skal tage alt

  Læs mere

 • Vigtigt at identificere de skrøbelige ældre patienter når de bliver indlagt. Derfor godt der nu bliver indført screening med CFS. @SoerenKabell der selv har skrevet PhD om skrøbelighed fortæller mere om det herhttps://www.rkkp.dk/nyheder/hospitaler-bor-screene-aldre-for-skrobelighed/ #dksund #sundpol #geriatri #akutmedicin

  Læs mere

 • Så bliver skatten vel sænket tilsvarende? https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-09-08-lidegaard-vil-goere-fremtidens-folkepension-til-opsparing #dkpol

  Læs mere

 • Så nu skal alle læger være geriatere?http://ugeskriftet.dk/nyhed/speciallaeger-skal-have-bredere-kompetencer #dklæger #geriatri #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Stort tillykke med prisen til Karen Andersen-Ranberg! Hun har specielt forsket i nogle af de udfordringer vi står med de kommende år, hvor der bliver flere ældre. Forskningen er innovativ og patientnær, hvor man fx. med GERI-kufferten har forsøgt at flytte flere kompetencer ud til hjemmeplejen tæt på borgerne. Det kommer til at betyde meget i…

  Læs mere

 • Nu får vi så et forbud mod bl.a. afbrænding af koraner. Det er ikke noget jeg kommer til at savne, og de over 100 koranafbrændinger og flere års tåbelig optræden af Rasmus Paludan gør det meget svært at forsvare de handlinger i ytringsfrihedens navn #dkpol

  Læs mere

 • Ja det virker lige så ulogisk som at planlægge lukning af sengepladser på hospitaler, trods vi ved der kommer mange flere ældre, og dermed flere patienter

  Læs mere

 • Lige nu er Socialdemokraterne vel det eneste reelle statsministerparti? https://www.altinget.dk/artikel/ellemann-er-faerdig-som-statsministerkandidat #dkpol Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Hvordan det, klausulen siger da allerede i dag at det er til diabetespt? Eller vil du med klausul rykke det ned som et senere valg?

  Læs mere

 • Han må næsten føle sig som værende i en zoologisk have med alle dem der vil have en selfie med kendissen. Lugter også lidt for meget af spin

  Læs mere

 • SGLT2 hæmmere er nu også gode og har også effekt på vægten. Desuden har det nogle fordele specielt ved hjertesvigt.

  Læs mere

 • Hvor ved du det fra, har du dokumentation på det? Jeg har kun set dokumentation for at det er anvendt som 1. valg i nogle tilfælde og det kan der også være gode grunde til, jf. guidelines

  Læs mere

 • Ozempic er altså et lægemiddel godkendt til behandling af type 2 diabetes

  Læs mere

 • Så skal en del nok skifte til ligeværdige alternativer, såsom SGLT2 hæmmere. Det er en større administrativ ting, men tænker nu sagtens man kan blive lige så velbehandlet for sin diabetes med andre alternativer

  Læs mere

 • Hvis prisen skal ned tror jeg vi skal have flere konkurrerende lægemidler på markedet. Det kommer der heldigvis også de kommende år

  Læs mere

 • Nu er det svært ikke at blive lidt konspiratorisk, når et privatfly med Prigozjin styrter ned så kort tid efter han gjorde oprør mod Putin https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-08-23-privatfly-styrter-ned-nord-for-moskva-prigozjin-var-paa-passagerliste-siger-myndighed #dkpol Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Ærlig udmelding fra @regionerne at der skal prioriteres fordi der er ikke råd til det hele. Politikerne må vælge om de vil overholde den økonomiske ramme eller få bekæmpet ventelisternehttps://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art9489383/Fem-regionsform%C3%A6nd-kommer-med-%C2%BBus%C3%A6dvanligt-skarpt-og-direkte%C2%AB-opr%C3%A5b-om-presset-%C3%B8konomi #dkpol #sundpol #dksund

  Læs mere

 • En årsag til at forebyggelige indlæggelser alligevel blev indlagt kan være fordi de ikke var forebyggelige alligevel #sundpol #geriatri #akutmedicin

  Læs mere

 • Der har aldrig været tilskud på anvendelse af Ozempic til overvægt. Det her handler om der skal være klausuleret tilskud til dem der anvender Ozempic til diabetes

  Læs mere

 • Helt forventelig at der nu kommer restriktioner på tilskud til Ozempic. Vil formentlig føre til at andre gode alternativer anvendes og hvis der er udskrevet Ozempic til ikke-diabetikere med tilskud bliver det i hvert fald stoppet nuhttps://www.dr.dk/nyheder/indland/tusindvis-af-patienter-paa-populaer-novo-medicin-risikerer-miste-offentligt-tilskud #dksund #sundpol

  Læs mere

 • Det har også vist sig at have stor effekt i Danmark. Skal man bekæmpe HIV effektivt skal man nok arbejde for god tilgængelighed af både tests og PrEP https://x.com/apotecarii/status/1691690141423653151?s=46

  Læs mere

 • Tænker ikke det er helt så simpelt. Afhængig af omfanget af tilskud er der tale om en stor udgift, og det vil derfor primært være en diskussion af hvad samfundet skal betale og hvad man selv skal betale. For pengene skal tages andre steder fra Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Interessante resultater for Semaglutid, der nu ikke bare har vist en effekt på vægten, men også på risikoen for hjertekarsygdomme. Vigtigt at huske, at det handler om personer med kendt hjertekarsygdomme, ikke raske overvægtige https://dagensmedicin.dk/novo-nordisk-overrasker-positivt-med-banebrydende-resultater/ #dksund #sundpol #wegovy Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Fint at køre nogle sager og finde gældende retspraksis på områder. Tror dog også regeringens udmelding om at ville ændre loven lige så meget er et signal til omverdenen om at de handler

  Læs mere

 • Gode pointer fra @JanEJoergensen i diskussionen om koranafbrænding er en del af ytringsfriheden. Reaktionerne på koranafbrændinger er forkerte, men koranafbrændinger er heller ikke et særlig godt forsvar for ytringsfriheden #dkpol https://politiken.dk/indland/art9462944/Det-handler-ikke-en-skid-om-ytringsfrihed-for-Danmarksdemokraterne-DF-og-Konservative

  Læs mere

 • I øvrigt bør Post COVID/Long COVID/COVID senfølger vel snarere betragtes som en samlebetegnelse end en egentlig sygdom. Symptomer kan jo præsentere sig meget forskellig og kræve forskellig behandling Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Men er det overhovedet korrekt? Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Fin diskussion af hvorvidt de nye demenslægemidler er bedre end de gamle. Effekten er sparsomt og ikke bedre end de gamle, til gengæld er der potentielle alvorlige bivirkninger og prisen er høj #demens #geriatri Findes også på: Twitter

  Læs mere

 • Det er mere et udtryk for hvilke følgere han har

  Læs mere

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. Følg mig i fediverset ved at følge @andreas@apha.dk.

Socialt medie

Tidslinje

Tags

activitypub (7) akutmedicin (17) bluesky (8) covid19dk (404) danskertrut (54) demens (13) dkfedi (39) dkforsvar (8) dkjul (8) dklæger (81) dkmastodon (108) dkmedier (81) dkpol (400) dksund (330) dktwitter (44) dkøko (19) eupol (56) feditips (10) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (12) FV22 (10) geriatri (51) influenza (8) Mastodon (16) mastotips (11) nypåmastodon (20) ok21 (18) ok24 (7) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (7) røgfrifremtid (21) somedk (38) StandWithUkraine (44) stophpv (7) sundpol (305) Threads (16) threadsapp (10) twitterX (8) udogsemedDSB (7) UkraineInvasion (51) Ukrainekrise (20) UkraineRussiaWar (7) wegovy (8) wordpress (23) yngrelæger (6)

Kommentarer

Om siden

Her kan du se en oversigt over alle de indlæg jeg har lavet på sociale medier gennem tiden.